top of page

راه صلیب

دسته بندی:

شاگردی

۱۲:۱۰

مدت زمان :

راه صلیبراه صلیب
00:00 / 01:04

در مورد کتاب:

در این کتاب در باره این موراد به ما تعلیم داده می شود. فروتنى و خرد شدن٬ كاسه‌هاى لبريزما٬ راه مشاركت و دوستى٬ شاهراه مقدس بودن و پاكى٬ كبوتر و بره٬ بيدارى روحانى در خانواده٬ چوب‌ ريز و تير٬ آيا حاضريد خدمتكار شويد؟٬ قدرت خون بره٬ آيا خود را بى‌گناه مى‌دانيم؟
نویسنده: روی هسیون
مترجم: ط. میکائلیان

bottom of page