Search

قدیس ولنتاین


قدیس ولنتاین، که رسماً به عنوان قدیس ولنتاین از رم شناخته می شود، یک قدیس رومی قرن سومی است که یادبودش در ۱۴ فوریه جشن گرفته می شود و معمولاً با "عشق درباری" همراه است.

یک روایت رایج در مورد قدیس ولنتاین این است که در مقطعی از زندگی خود، به عنوان اسقف سابق ترنی، نارنیا و آملیا، به همراه قاضی آستریوس در حبس خانگی بود.

روزی دختر نابینای قاضی را نزد قدیس ولنتاین آورده و به او گفتند که بینایی را به او بازگرداند. قاضی به او گفت که اگر موفق شود، قول می‌دهد که هرکاری که ولنتاین بخواهد، انجام خواهد داد. ولنتاین دستانش را روی چشمان آن دختر گذاشت، و بینایی دختر بازگشت.

قاضی آستریوس فروتن شده و از درخواست های ولنتاین اطاعت کرد. آستریوس تمام بت های اطراف خانه خود را شکست، سه روز روزه گرفت و به همراه خانواده و کل اهل خانه ۴۴ نفره خود تعمید گرفتند.

قدیس ولنتاین بعدها به دلیل ادامه تلاش برای گروانیدن مردم به مسیحیت دوباره دستگیر شد. او در زمان امپراتور کلودیوس گوتیکوس (کلودیوس دوم) به رم فرستاده شد.

روایات می گویند که قدیس ولنتاین به دلیل ازدواج دادن زوج های مسیحی و کمک به مسیحیان تحت جفا توسط کلودیوس در رم زندانی شد. هر دو عمل وی از جرایم جدی تلقی شدند. رابطه بین قدیس و امپراتور شروع به رشد کرد تا اینکه ولنتاین تلاش هایش را برای متقاعد ساختن کلودیوس درباره مسیحیت، آغاز کرد. کلودیوس از این‌کار خشمگین شده و ولنتاین را به مرگ محکوم نمود و به او فرمان داد که از ایمان خود دست کشد در غیر این‌صورت دستور خواهد داد سر از تنش جدا کنند.

قدیس ولنتاین از ایمان مسیحی خود دست نکشید و از اطاعت کردن از کلودیس امتناع ورزید و در روز ۱۴ فوریه سال ۲۶۹ میلادی در خارج از دروازه فلامینیان اعدام شد.

قدیس ولنتاین قدیس حامی زوج های نامزد، زنبورداران، صرع، غش، ازدواج های شاد، عشق، عشاق، طاعون، مسافران و جوانان است. او در تصاویر به همراه پرندگان و گل رز نشان داده می‌شود و یادبودش در ۱۴ فوریه جشن گرفته می شود.

1 view0 comments

Recent Posts

See All