top of page

علم و ایمان فصل اول

تعداد جلسات :

۲۲

در مورد دوره


مرقس باب :۱۲آیه۲۹ خداوند خود را با تمامی دل و جان و تمامی قوت محبت نما .اولین حکم خداوند است در کلام . به ریشه .برای پرستش و دعا کردن بلکه باید از علوم امروزدر کلیسا ها صحبت شود و همچنین مطرح کردن مسا ئل روز و ( مسائل علمی ) برای رشد در فکر و رابطه با خدا باشد رومیان باب۱:ایه۱۹ـ۲۰زیرا یک میسیحی از گفتن حقیقت باکی نداردچون ایمان داریم که خدا منبع حقیقت است وعلم یکی از راههایی است که ما را با خدا وندو خلاقیت اش،عظمت اش و کارهای بیشتر خداوند اشنا میکند..خلقت توجه کنیم و کلیسا تنها جایی نیست

منصور برجی

منصور برجی

کشیش منصور برجی بنیان‌گذار و مدیر سازمان ماده ۱۸ است که در زمینه دفاع از حقوق مسیحیان تحت آزار فعالیت می‌کند. کشیش برجی سالها از مدرسین دانشکده الهیات پارس بوده و در مقام یکی از شبانان کلیسای ایرانیان لندن نیز خدمت کرده است. او دارای مدرک لیسانس الهیات از دانشگاه الهیات لندن است.

bottom of page