top of page

خشونت در عهد عتیق

تعداد جلسات :

۸

در مورد دوره

خشونت در عهد عتیق یکی از چالشهایی میتواند باشد که هر ایمانداری با آن روبرو بشود که چرا در عهد عتیق دستور کشتار توسط خدا داریم و در عهد جدید خدایی پر از فیض را معرفی میکند..در این دروس به پاسخی برای این سوالات میپردازیم

ساسان توسلی

ساسان توسلی

دکتر ساسان توسلی یکی از معلمین باتجربه مسیحی است و مسیحیان زیادی با تعالیم او در زمینه کتاب‌مقدس و الهیات مسیحی از طریق ماهواره و اینترنت آشنا هستند.

bottom of page