top of page

حیطه های خود را بشناسیم

تعداد جلسات :

۲۵

در مورد دوره

مرزهای شخصی ما کدامند؟ آیا میدانیم که چه زمانی نه و چه زمانی بله بگوییم؟ در این دروس به حریم و حیطه های شخصی زندگی میپرداریم

ساسان توسلی

ساسان توسلی

دکتر ساسان توسلی یکی از معلمین باتجربه مسیحی است و مسیحیان زیادی با تعالیم او در زمینه کتاب‌مقدس و الهیات مسیحی از طریق ماهواره و اینترنت آشنا هستند.

bottom of page