top of page

فیض در کلیسا

۱۳

تعداد دروس:

فیض در کلیسا

آیا می‌دانید هدیهٔ خدای عاشق برای فرزندانش چیست؟ و خصوصیات این هدیه چه چیزهایی می‌باشند؟

فریبرز خندانی


شهادت زندگی کشیش فریبرز خندانی از زبان خودش من فریبرز خندانی اهل شیراز هستم و از طرف پدر از عشایر لُر فارس (اهل کوه و شکار و لربازی‌های دیگه) من در نوجوانی به عیسی مسیح ایمان آوردم ولی متاسفانه در سالهای اولیۀ ایمان خود، زندگی پیروزمند مسیحی نداشتم و پس از سالها افت و خیز در سی سالگی به آخر خط رسیدم و زندگی خود را به طور کامل وقف عیسی مسیح کردم (اکنون افت و خیزهای من به شکل دیگری ادامه دارد!). من همیشه گفته‌ام که شهادت ایمانم، در اصل شهادت به وفاداری خدا نسبت به من است و نه برعکس.
من در سی و دو سالگی به مدرسۀ علم الهی وارد شدم و از آنجا که کمی کند ذهن تشریف دارم، چندین سال طول کشید که بالاخره از مدرسه و مکتب خسته شدم، یعنی دیگه پولم تموم شد و نمی‌تونستم از پس مخارج مدرسه و خونه و خانواده بر بیام. حاصل این درس خوندنها یه لیسانس مطالعات کتاب مقدسی (عهد جدید) و یه فوق لیسانس مطالعات کتاب مقدس (عهد عتیق) است و یه دیپلمای عالی خدمات شبانی و از اونجا که خیلی به الهیات و تاریخ علاقه مند هستم، یک فوق لیسانس دیگه را در رشتۀ الهیات تاریخی شروع کردم و تقریباً تمام کردم، ولی دیگه تو این سن و سالم، قدرت مدرک گرفتن و تز نوشتن و این چیزها را ندارم، سیزده سال پیش چند تا کشیش و اسقف از سر ندانم کاری مرا را دستگزاری کردند (دست به سر شدم)! و اکنون چند سالی است که افتان و خیزان خداوند را در کلیسا خدمت می‌کنم.

bottom of page